Közreműködő szervezet:
Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonprofit kft.


Közreműködő szervezet
elérhetősége:
1134 Budapest, Váci út 45.
Postacím: 1437 Budapest Pf. 328
E-mail : titkarsag@nkek.hu
Tel.: 36-1/2386797
www.nkek.hu

Nyitó sajtótájékoztató
Távhőfejlesztés a kecskemétiek érdekében 
Környezettudatosság és az energiamegtakarítás jegyében

2013. március 19.

A TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan komoly beruházások valósulnak meg a „hírös” városban.

Március 20-tól indul egy új, 2,6 km hosszú távvezeték - szakaszos - építése, mely a széchenyi- és az árpádvárosi lakótelepet köti össze egymással. A tervezett beruházási költség 583 millió forint, melyre 50 %-os arányú, 291,5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert a társaság.- Milyen előnyei származnak a szolgáltatónak az új távhővezeték megépítéséből? - kérdeztük Horváth Attilát a TERMOSTAR Kft. ügyvezető igazgatójától.

A két városrész összekapcsolásával optimalizálni lehet a villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő berendezések, a gázmotorjaink üzemét, a hőtermelést, így a hatásfok javulásával gazdaságosabb lesz a hőenergia előállítása. A projekt részeként beépítésre kerülő kondenzációs füstgázhőhasznosítók 6%-os tüzelőanyag megtakarítást eredményeznek. A távhőrendszer üzembiztonsága is nagymértékben javul.

Stratégiai tervünk másik fontos elemeként faapríték tüzelésű fűtőmű építését készítjük elő az árpádvárosi telepünkön, ahonnan a termelt hőt a Széchenyivárosba is szállíthatjuk. A földgáz tüzelőanyag több mint felét meg tudnánk takarítani a megújuló energia alapú hőforrás létrehozásával. A benyújtott energiatakarékossági pályázaton erre 50 %-os arányú, 1 milliárd forint összegű európai uniós társfinanszírozású állami támogatásra számítunk.  


- Milyen előnyei származnak a lakosságnak a távvezeték megépítéséből?

A TERMOSTAR Kft. fontos célkitűzése, hogy szolgáltatási területén a lakossági terhek minél kevésbé emel-kedjenek, vagyis a távhő ára a fogyasztói számára megfizethető legyen.
Az új távvezeték körzetében lehetővé válik a lakosság és intézmények részére a távhőszolgáltatás igénybevétele. Több társasház, iskola, gazdasági társaság helyezkedik el az érintett területen.

A beruházás – az új fűtőművel együtt - további előnyökkel jár. Csökken a gázfüggőség, a lakosság és a közintézmények ellátásbiztonsága javul. Az olcsóbb hő esetén remélhető, hogy a környezetbarát távhőre Kecskeméten is új fogyasztók csatlakoznak majd, így városunk levegője télen is füstmentes lesz.
Nem elhanyagolhatók a környezetre és a régió munkaerőpiacára gyakorolt kedvező hatása sem.


- Mettől meddig várható a közlekedés időszakos korlátozása az érintett utcákban?  

Az építkezés 2013. március 20-tól előreláthatólag 2013. szeptember 15-éig tart. A kivitelező a T&T Konzorcium (a Terra 21 Kft. és a Tectum Kft. együttműködéséből jött létre), amely közbeszerzési pályázaton nyerte el a munkát. 


- Kiket érint a vezeték építése? - kérdeztük Pék Gáspárt a TERMOSTAR Kft. főmérnökét. 

A távhővezeték építését 5 szakaszra bontottuk, így egyszerre csak néhány száz méteren kell korlátozni a közlekedést. A szakaszos forgalomeltereléssel, útlezárással járó építkezés kellemetlenségei miatt előre is az érintettek szíves megértését kérjük. Tudjuk, hogy az ott lakókat, dolgozókat néhány hétig zavarhatja az útfelbontás, de bízunk benne, hogy az előzetes tájékoztatással, a konstruktív együttműködéssel segíthetünk problémáik megoldásában. 


A kivitelezés várható időtartama és ütemezése a következő:


I. ütem: Tervezett idő: március 20-tól május közepéig
Érintett utca: Balaton utca az Irinyi úti kereszteződéstől az Ady Endre utcára befordulva.


II. ütem: Tervezett idő: április 20-tól június közepéig
Érintett utcák: Akadémia körúton a fűtőmű parkolója, bekanyarodva az Irinyi úton zöldterületen, majd átvá-gással Irinyi utcai részen a Balaton utca elejéig.


III. ütem: Tervezett idő: május 15-től július elejéig
Érintett utcák: Ady Endre utca folytatása, Bihari utca (a Hargita, József Attila utcákat keresztezve), elfordulva Bibó István utca, Széchenyi krt. keresztezve, a Mária utca eleje a Kölcsey utcáig.


IV. ütem: Tervezett idő: június 18-tól augusztus végéig
Érintett utcák: Kölcsey utca, Hoffmann utca, Hosszú utca, Aponyi Albert tér, Petőfi S. utca 1-7. mögött, parkolók, Kiskert tér Kőhíd utca kereszteződés.


V. ütem: Tervezett idő: július 24-től október elejéig
Érintett utcák: Kiskert tér- Kőhíd utca kereszteződésétől a Petőfi S. u.  9. mellett majd átvezetés az úttest alatt a Petőfi S u. páros oldal közterületére, onnan a Burga utca keresztezésével, Árpád krt. 4. épületet megkerülve az Árpád krt. 6. irányába, csatlakozás a hőközpont mellett.

A tervezett ütemezés a munkák megkezdése előtt még változhat, erről az érintettek közvetlenül kapnak értesítést. A régi rendszerre történő rácsatlakozások mindkét városrészben kisebb nagyobb szolgáltatás kieséssel is járnak. Ezekről is a pontos időpontról a későbbiekben tájékoztatjuk az érintetteket.


- A lezárt utcákban hogyan lesznek biztosítva a különböző szolgáltatások?

A Termostar Kft. a kivitelezővel közösen felvette a kapcsolatot az érintett közszolgáltatókkal. A szemétszállítás, a tárolóedények megközelítése, kihelyezése a felbontott utcákban is biztosítva lesz. A mentők, a tűzoltók, a rendőrség, a víz-, áram-, gáz-, telefonszolgáltatók és a posta értesültek a tervezett építkezésről és a forgalom korlátozásáról.


- Hol érdeklődhetnek a lezárásokról az érintett lakosok?

A munkálatok megkezdése előtt minden érintett szórólapról, a társasház közösségek a faliújságokról, az intézmény, üzletek közvetlenül kapnak értesítést a forgalomkorlátozás kezdetéről, időtartamáról. Az esetleg szükséges további információkat, értesítéseket a kivitelező cég juttatja el az érintettek számára. 
A sajtóból rendszeresen tájékozódhatnak a város lakói /Petőfi Népe, Gong Rádió, Kecskeméti Lapok, Kecskeméti TV/, illetve folyamatosan frissítve a www.termostar.hu oldalon is naprakész információhoz juthatnak az érdeklődők. 
A kivitelezés helyszínén - projekttáblán - a felelős műszaki vezető telefonszámát is feltüntetjük.  
Diszpécser szolgálatunk az ismert telefonszámon - 76/48-18-18 - a nap 24 órájában rögzíti a hívásokat és az észrevételeket írásban továbbítja az illetékeseknek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél kevesebb kellemetlenséggel járjon ez a városunk lakói számára is fontos beruházás kivitelezése.


- Hogyan szolgálja a projekt a TERMOSTAR Kft stratégiai céljait?

A projekt célja az Széchenyi-, illetve az Árpádvárosi Fűtőmű által ellátott két hőkörzet fenti célok elérését biztosító távhővezeték-párral való összekötése.

A projekt középtávú célja megteremteni annak lehetőségét, hogy a jelenlegi kizárólag fosszilis tüzelőanyag bázisú hőtermelő berendezések helyett méretgazdaságos, jó kihasználású alternatív, megújuló, a földgáznál olcsóbb primerenergia-bázison üzemelő hőforrások létesülhessenek, amely elősegíti a távhő versenyképességének és a távhőszolgáltató pozitív megítélésének fenntartását. 

A projekt hosszútávú közvetett célja, hogy elősegítse a nemzeti szintű földgáz-felhasználás és széndioxid kibocsátás csökkenését, ezáltal hozzájárulva az importfüggőség csökkenéséhez és a nemzeti energiastratégia céljainak megvalósulásához.

Képgaléria megnyitásához kattintson ide!

Jelenléti ív megtekintése